Αγγλικα

Βρείτε Συνεργάτη

Photo by: Albert Voskeritchian

Η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για ένα έργο. Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη για το έργο σας. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε και εσείς στη λίστα μας.

 

Ονομασία φορέα Επικοινωνία Τομείς ενδιαφέροντος Συγκεκριμένα αντικείμενα
πάνω στα οποία ο φορέας
ενδιαφέρεται να υλοποιήσει έργο
Τμήμα Περιβάλλοντος mpapastavrou@environment.moa.gov.cy Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Θεματικές που αφορούν περιβαλλοντική Νομοθεσία

 

Apply for a partner