Αγγλικα

Βρείτε Συνεργάτη

Photo by: Albert Voskeritchian

Η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για ένα έργο. Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη για το έργο σας. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε και εσείς στη λίστα μας.

 

Ονομασία φορέα Επικοινωνία Τομείς ενδιαφέροντος Συγκεκριμένα αντικείμενα
πάνω στα οποία ο φορέας
ενδιαφέρεται να υλοποιήσει έργο
Τμήμα Περιβάλλοντος mpapastavrou@environment.moa.gov.cy Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Θεματικές που αφορούν περιβαλλοντική Νομοθεσία
Ινστιτούτο Κύπρου: Κέντρο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτων g.biskos@cyi.ac.cy Μετρήσεις ποιότητας του αέρα, Κλιματική αλλαγή, Περιβαλλοντική νανοτεχνολογία Αέρια ρύπανση, Κλιματική αλλαγή, Περιβαλλοντική νανοτεχνολογία
Hyperion Systems Engineering Group  s.louloudi@hyperionsystems.net Πληροφορική, Τεχνολογία βασισμένη σε πληροφορική, Ποιότητα αέρα, Ποιότητα νερού Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο; Μαθηματικά μοντέλα για προσομοιώσεις και προβλέψεις; Μετρήσεις ποιότητας αέρα; Αισθητήρες/μετρητικά όργανα ποιότητας αέρα; Μετρήσεις ποιότητας νερού; Αισθητήρες/μετρητικά όργανα ποιότητας νερού
 SEAL CYPRUS  projects@sealcyprus.org Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος

 

Apply for a partner