Αγγλικα

Παρουσιάσεις

April 26 2018
Διάλεξη OEB «Χρηματοδότηση πράσινων ιδεών από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE»
LIFE Info Day at Employers and Industrialists Federation

Η ομάδα του LIFE Cyclamen διοργάνωσε Ενημερωτική Εκδήλωση για το «Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018» , την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία της ΟΕΒ, η οποία έκρινε ως σημαντικό το να ενημερωθούν τα μέλη της για αυτή την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ενίσχυση των μελών της ΟΕΒ, ως δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE, από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Η ενημέρωση επικεντρώθηκε στο να προβάλει τις  χρηματοδοτικές ευκαιρίες πράσινων ιδεών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ημερίδας έγινε παρουσίαση των υποπρογραμμάτων και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020 καθώς και αναφορά στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια).  Επίσης  έγινε αναφορά και στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έχουν κατ’ιδίαν συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες της ομάδας του LIFE Cyclamen, ώστε να συζητήσουν τις ιδέες τους αλλά και θέματα που τους προβληματίζουν σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE.

 

Εντέλει, η μέρα ήταν πολύ εποικοδομητική. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και από Κοινοτικά Συμβούλια εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για επιπλέον συναντήσεις με το Εθνικό Σημείο Επαφής, με σκοπό να συζητήσουν τις πράσινες ιδέες τους έτσι ώστε να μπορέσουν να τις υποβάλουν υπό μορφή έργων LIFE.

 

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της διάλεξης:

1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP 3. Nature & Biodiversity 4. Environment & Resource Efficiency 5. Climate Action