Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

June 07 2019
Δικαιούχος 1ης Ανοικτής Πρόσκλησης για συμμετοχή σε Εκδηλώσεις της Ε.Ε.
LIFE Cyclamen subsidy

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen είχε ανακοινώσει την 1η Ανοικτή Πρόσκληση στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 κατά την οποία προσκαλούσε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν ενδιαφέρον για επιχορήγηση της συμμετοχής τους σε μια εκδήλωση (συνέδριο, εργαστήριο, σεμινάριο, networking event κλπ.) της επιλογής τους, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

 

Σκοπός της επιχορήγησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών καθώς και η προώθηση της διάδοσης και χρήσης των αποτελεσμάτων των έργων (πιθανή αναπαραγωγή και εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριο στόχο την ενθάρρυνση των δράσεων δικτύωσης που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές διακρατικές συνεργασίες και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE.

 

Δρ. Πάρις Φωκαΐδης, από το Πανεπιστήμιο Frederick, ήταν ο δεύτερος αιτητής, ο οποίος μπόρεσε να επωφεληθεί από αυτή την επιχορήγηση. Ο Δρ. Φωκαΐδης παρακολούθησε το 27ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Βιομάζας (EUBCE), το οποίο έγινε στην Πορτογαλία στις 27 – 30 Μαϊου.

 

To Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Βιομάζας (EUBCE) είναι το επιστημονικό συνέδριο σε συνδυασμό με τη βιομηχανική έκθεση και συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο συμμετέχοντες σχετικούς με την έρευνα, τη βιομηχανία, την πολιτική και τις επιχειρήσεις της βιομάζας.

 

Η θεματολογία του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και Έκθεσης Βιομάζας (EUBCE) 2019, ήταν ο ρόλος της βιομάζας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και στην υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Το συνέδριο επίσης επικεντρώθηκε στη χρήση επιστημονικών στοιχείων στη χάραξη πολιτικής και στην πρόοδο των εφαρμογών βιομάζας σε ότι αφορά την ενέργεια και τα υλικά για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ του 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού.

 

Στην εκδήλωση ο Δρ. Φωκαΐδης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 3 posters της δουλειάς τους στη Σχολή Επιστημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Frederick και πραγματοποίησε σύντομες συναντήσεις με άτομα από τον τομέα της βιομάζας, στην προσπάθεια να βρεθούν συνεργάτες για τη συγγραφή μελλοντικής Πρότασης LIFE.

 

Ο Δρ. Φωκαΐδης στο EUBCE 2019

Ο Δρ. Φωκαΐδης στο EUBCE 2019