Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

January 20 2020
Ενημερωτικές Ημερίδες – Πρόγραμμα LIFE 2020

Εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού, ως μέτρο προφύλαξης, οι παραδοσιακές μας Ημερίδες θα αντικατασταθούν με διαδικτυακές.

 

Το Έργο LIFE Cyclamen διοργανώνει και φέτος «Ενημερωτικές Ημερίδες για το Πρόγραμμα LIFE».

 

Οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 • 3 Απριλίου 2020
 • 10 Απριλίου 2020
  • Θεματολογία: Υποβολή Προτάσεων 2 Σταδίων, Κριτήρια Επιλεξιμότητας & Αξιολόγηση, Εμπειρίες από το Πρόγραμμα LIFE
  • Ατζέντα
  • Για να συμμετέχετε πατήστε εδώ.

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE

 

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

 

Περιεχόμενο Διαδικτυακών Ημερίδων

 

Στόχος των Ημερίδων είναι να αναδείξουν πως η σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων Φορέων/Οργανισμών, μπορεί να οδηγήσει σε μία καλά σχεδιασμένη Πρόταση Έργου, με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας κατά την υποβολή της.

 

Εκπρόσωποι Κυπριακών Έργων LIFE θα μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους με το Πρόγραμμα LIFE, βοηθώντας την αφομοίωση της θεωρίας από τους συμμετέχοντες:

 

Θα έχουμε επίσης τη χαρά να μάθουμε από τον κο. Ηλία Ντεμιάν (Εμπειρογνώμονα Παρακολούθησης Έργων, NEEMO) για την Υποβολή Προτάσεων 2 Σταδίων, τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και την Αξιολόγηση των Προτάσεων.

 

Μετά την παρακολούθηση και των δύο Ημερίδων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν το Πρόγραμμα, τη Δομή, και τους Γενικούς Κανόνες Συμμετοχής
 • Επικεντρωθούν στη θεματική που τους ενδιαφέρει
 • Κατανοήσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
 • Κατανοήσουν τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής Πρότασης
 • Έχουν χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης

 

Σε ποιον απευθύνονται οι διαδικτυακές ημερίδες

 

Οι εν λόγω Ημερίδες εντάσσονται σε μια σειρά ημερίδων που διοργανώνει το Έργο LIFE Cyclamen, για την ενημέρωση και πληροφόρηση υφιστάμενων και πιθανών δικαιούχων για το Πρόγραμμα LIFE. Απευθύνονται σε άτομα με μικρή έως και καθόλου εμπειρία με το Πρόγραμμα LIFE, όπως και σε οργανισμούς/φορείς με μακροχρόνια εμπειρία στο Πρόγραμμα LIFE, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, που σκοπεύουν να καταθέσουν Πρόταση LIFE στο άμεσο μέλλον.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 2 Απριλίου 2020. Ο κωδικός πρόσβασης στις διαδικτυακές ημερίδες θα σας αποσταλεί σε κατοπινό στάδιο.