Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

January 22 2018
Ενημερωτική Διάλεξη για το Πρόγραμμα LIFE 2018, OEB
LIFE Programme lecture at OEB

Το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα ‘Χρηματοδότηση πράσινων ιδεών από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE’ την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τι είναι το Πρόγραμμα LIFE, ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητας του, ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και πώς το Εθνικό Σημείο Επαφής στηρίζει τους αιτητές.

 

Οι παρευρισκόμενοι – πιθανοί αιτητές μπορούν να έχουν διμερείς συναντήσεις με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) αμέσως μετά  τη διάλεξη για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινιστικές ερωτήσεις.

 

Η διάλεξη διοργανώνετε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ως μέρος της σειράς διαλέξεων σε επίκαιρα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα που ενδιαφέρουν ή/και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις για το 2018.

 

Βρείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων εδώ.