Αγγλικα

Παρουσιάσεις

May 11 2018
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, Ινστιτούτο Κύπρου
LIFE Info Day 2018 at Cyprus Institute

Η ομάδα του LIFE Cyclamen διοργάνωσε Ενημερωτική Εκδήλωση για το «Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018», τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στα γραφεία του Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκωσία.

 

Η σύντομη ενημερωτική εκδήλωση οργανώθηκε μετά από παράκληση του Ινστιτούτου Κύπρου με σκοπό να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης πράσινων ιδεών που προσφέρει το Πρόγραμμα LIFE – το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να καταλάβουν κατά πόσον οι ιδέες τους μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα LIFE και να ενθαρρυνθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους κάτω από την Πρόσκληση LIFE 2018.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση των υποπρογραμμάτων και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020 καθώς και αναφορά στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια).  Επίσης  έγινε αναφορά και στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής στους αιτητές αλλά και αργότερα στους εταίρους κατά τη διάρκεια των έργων τους.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για έργα που σκέφτονται να καταθέσουν, αλλά και να ζητήσουν τη βοήθεια του Εθνικού Σημείου Επαφής (NCP) για εξεύρεση πιθανών συνεργατών.

 

Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα συνεχίσει να είναι σε στενή επαφή με το Ινστιτούτο Κύπρου και να παρέχει στο προσωπικό του την όποια βοήθεια και στήριξη χρειαστεί.

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

  1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP 3.Nature & Biodiversity 4. Environment and Resource Efficiency 5. Climate Action 6. Two Stage Approach