Αγγλικα

Παρουσιάσεις

June 20 2018
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, ΟΠΟΚ
LIFE Info Day for FEOC

Η ομάδα LIFE Cyclamen διοργάνωσε μια σύντομη ενημερωτική ημερίδα για τα μέλη-οργανώσεις της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Κύπρου (ΟΠΟΚ) την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στη Χοιροκοιτία.

 

Η Ομοσπονδία αποτελεί ένα Δίκτυο 20 μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Κύπρο με κύριο στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους Κύπριους πολίτες για θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Η σύντομη εκδήλωση οργανώθηκε μετά από παράκληση της Ομοσπονδίας προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη-οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτήν σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται από το Πρόγραμμα LIFE, με την προσδοκία να βρεθεί γόνιμο έδαφος για να υλοποιήσουν τις ιδέες που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι από τις οργανώσεις-μέλη ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα LIFE και ειδικά για τα δύο επιμέρους προγράμματα και τις θεματικές προτεραιότητες τους όπως περιγράφονται στο Πολυετές Πρόγραμμα Δράσης για το 2018-2020.

 

Επιπλέον, έγινε ειδική αναφορά στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει το εθνικό σημείο επαφής (NCP), τόσο για τους αιτούντες όσο και για τους δικαιούχους εν εξελίξει έργων LIFE. Τέλος, επεξηγήθηκε ο νέος τρόπος υποβολής προτάσεων LIFE για το Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον σε 2 φάσεις.

 

Οι συμμετέχοντες έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης ΜΚΟ όπως στην περίπτωση της Ομοσπονδίας και κατέδειξαν τις λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ. Δηλαδή το ότι ως επί το πλείστον εξαρτώνται από την εθελοντική εργασία και προσφορά λίγων ενώ υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα έλλειψης οικονομικών πόρων και μόνιμου προσωπικού.

 

Οι οργανώσεις-μέλη έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην ιδέα να συμμετάσχουν σε έργα LIFE, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν. Ως εκ τούτου ζήτησαν υποστήριξη από το NCP για εξεύρεση δυνητικών εταίρων για συνεργασία.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη-οργανώσεις θα επικοινωνήσουν εκ νέου με το NCP για να συζητήσουν τις ιδέες και τους τομείς ενδιαφέροντος τους μέσα από στοχευμένες συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες της ομάδας LIFE Cyclamen, ώστε να βρεθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα διατηρήσει στενή επαφή με την Ομοσπονδία και θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη.

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

  1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP 3. Nature & Biodiversity 4. Environment & Resource Efficiency 5. Climate Action
LIFE Info Day for the Federation of Environmental Organisations of Cyprus (FEOC)

LIFE Info Day for the Federation of Environmental Organisations of Cyprus (FEOC)