Αγγλικα

Παρουσιάσεις

June 21 2018
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, ΕΤΕΚ
LIFE Programme Info Day, ΕΤΕΚ

Η ομάδα του Εθνικού Σημείου Επαφής (NCP) του Προγράμματος LIFE πραγματοποίησε συνάντηση με εκπρόσωπους και μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ETEK) τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στο κτίριο του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τα υπο-προγράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα, αγγίζοντας τις θεματικές προτεραιότητες με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020. Έγινε αναφορά στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια), καθώς και αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής στους αιτητές αλλά και αργότερα στους εταίρους κατά τη διάρκεια των έργων τους.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις για έργα που πιθανόν να μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάτω από το Πρόγραμμα LIFE και να ανταλλάξουν απόψεις για αυτά. Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα συνεχίσει να είναι σε στενή επαφή με το ΕΤΕΚ και να παρέχει στα μέλη του την όποια βοήθεια και στήριξη χρειαστούν.

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

  1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP 3. Environment & Resource Efficiency 4. Climate Action