Αγγλικα

Παρουσιάσεις

June 07 2018
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
LIFE Info Day at UNIC

Η ομάδα του LIFE Cyclamen διοργάνωσε Ενημερωτική Εκδήλωση για το «Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018», την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Σκοπός της σύντομης ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης πράσινων ιδεών που προσφέρει το Πρόγραμμα LIFE – το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να καταλάβουν κατά πόσον οι ιδέες τους μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα LIFE και να ενθαρρυνθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους κάτω από την Πρόσκληση LIFE 2018.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση των υποπρογραμμάτων και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020 καθώς και αναφορά στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια).  Επίσης  έγινε αναφορά και στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής στους αιτητές αλλά και αργότερα στους εταίρους κατά τη διάρκεια των έργων τους.

 

Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα συνεχίσει να είναι σε στενή επαφή με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και να παρέχει στο προσωπικό του την όποια βοήθεια και στήριξη χρειαστεί.

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP 3. Environment and Resource Efficiency 4. Climate Action 5. Hints and Tips for writing a LIFE Proposal