Αγγλικα

Παρουσιάσεις

October 03 2018
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
LIFE Programme Info Day

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσε μια σύντομη ενημερωτική εκδήλωση για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, και συγκεκριμένα για το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Η σύντομη εκδήλωση οργανώθηκε προς ενημέρωση Συμβούλων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και Λειτουργών που εργάζονται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα ήταν μαζί μας Λειτουργοί από τα ΚΠΕ Αθαλάσσας, Ακρωτηρίου, Πεδουλά, Σαλαμιού και Κάβο Γκρέκο.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα LIFE και ειδικά για τα δύο επιμέρους προγράμματα και τις θεματικές προτεραιότητες τους όπως περιγράφονται στο Πολυετές Πρόγραμμα Δράσης για το 2018-2020.

 

Επιπλέον, έγινε ειδική αναφορά στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει το εθνικό σημείο επαφής (NCP), τόσο για τους αιτούντες όσο και για τους δικαιούχους εν εξελίξει έργων LIFE. Τέλος, επεξηγήθηκε ο νέος τρόπος υποβολής προτάσεων LIFE για το Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον σε 2 φάσεις.

 

Οι συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά την παλαιότερη συμμετοχή τους σε Έργο LIFE και έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και σε νέα Έργα LIFE σε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση.

 

Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα διατηρήσει στενή επαφή με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη.

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

  1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP 3. Nature & Biodiversity 4. Environment & Resource Efficiency 5. Climate Action

 

LIFE Programme meeting at Cyprus Pedagogical Institute

LIFE Programme meeting at Cyprus Pedagogical Institute