Αγγλικα

Παρουσιάσεις

November 05 2018
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, Τμήμα Δασών
LIFE Programme short Info event for Forestry Department

Η ομάδα του Εθνικού Σημείου Επαφής (NCP) του Προγράμματος LIFE πραγματοποίησε συνάντηση με Λειτουργούς του Τμήματος Δασών την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στη Λευκωσία.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τα υπο-προγράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα. Υπογραμμίστηκαν οι θεματικές προτεραιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος Δασών, με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020. Έγινε επίσης αναφορά στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια), καθώς και αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής στους αιτητές αλλά και αργότερα στους εταίρους κατά τη διάρκεια των έργων τους. Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα των δράσεων Επικοινωνίας των Έργων LIFE με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη απόδοση των δράσεων αυτών.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παραδείγματα Έργων LIFE από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω σε θέματα που απασχολούν το Τμήμα Δασών. Ακολούθησε συζήτηση για το ποιές δράσεις των Έργων αυτών ίσως να μπορούσαν να αναπαραχθούν και μεταφερθούν στην Κύπρο και αναφέρθηκαν κάποιες ιδιαιτερότητες της χώρας μας που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

 

Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα συνεχίσει να είναι σε στενή επαφή με το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει μια μακρά εμπειρία στο Πρόγραμμα LIFE, και να παρέχει στους Λειτουργούς του την όποια βοήθεια και στήριξη χρειαστούν.

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

  1. Why choose the LIFE Programme 2. The role of the NCP & Communication Tips 3. Nature & Biodiversity 4. Environment and Resource Efficiency 5. Climate Action