Αγγλικα

Παρουσιάσεις

April 24 2019
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2019, Αγία Νάπα
Ayia Napa LIFE Info Day 2019

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen, διοργάνωσε «Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2019» στην Αγία Νάπα, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, στα πλαίσια του προγράμματος Cyprus Capacity Building for LIFE. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του Προγράμματος LIFE, των υποπρογραμμάτων Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020. Έγινε επίσης αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής σε όσους αιτητές το επιθυμούν, αλλά και σε τρέχοντα έργα ή έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη “σύλληψή” και ωρίμανση μιας ιδέας μέχρι τη συγγραφή μιας επιτυχημένης Πρότασης.

 

Σε αυτή την εκδήλωση είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν ομιλητή ο οποίος έκανε την ημερίδα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο κος. Λούης Χατζηιωάννου από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό (ΜΚΟ) ‘Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών’, αναφέρθηκε στο τρέχον έργο RELIONMED-LIFE (LIFE16 NAT/CY/000832), στο οποίο, o MKO αποτελεί εταίρο. Στόχος του Έργου είναι η εκτίμηση προβλήματος/κινδύνων και ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών, ανάπτυξη υποδομής και μηχανισμών άμεσης αντιμετώπισης (εστιάζοντας σε οικοτόπους προτεραιότητας), δημιουργία συστήματος παρακολούθησης για έγκαιρο εντοπισμό, ανάπτυξη Ομάδων Απομάκρυνσης (RATs), διερεύνηση πιθανών χρήσεων του είδους από την τοπική αγορά και μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες Μεσογειακές χώρες.

 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παρουσιάσεις της ημέρας πιο κάτω:

1. LIFE Programme 2. Role of the NCP 3. Two stage approach, eligibility criteria and evaluation 4. Climate action 5. Environment & Resource Efficiency 6. LIFE Programme experiences – Enalia Physis 7. Nature & Biodiversity 8. Local Authorities in LIFE Projects & Policy Uptake 9. Hints & Tips for a successful LIFE Proposal