Αγγλικα

Παρουσιάσεις

April 24 2019
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2019, Λεμεσός
Dr Konstantinos Makris at LIFE Info Day Limassol 2019

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen, διοργάνωσε «Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2019» στη Λεμεσό, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στα πλαίσια του προγράμματος Cyprus Capacity Building for LIFE. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του Προγράμματος LIFE, των υποπρογραμμάτων Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020. Έγινε επίσης αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής σε όσους αιτητές το επιθυμούν, αλλά και σε τρέχοντα έργα ή έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη “σύλληψή” και ωρίμανση μιας ιδέας μέχρι τη συγγραφή μιας επιτυχημένης Πρότασης.

 

Ξένοι Ομιλητές

 

Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο ξένους ομιλητές οι οποίοι έκαναν την ημερίδα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα:

  • Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε στο τρέχον έργο ORGANIKO LIFE+ (LIFE14 CCM/CY/000990), στο οποίο το ΤΕΠΑΚ είναι επικεφαλής εταίρος. Στόχος του Έργου είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής γεωργίας. Μέσα από τις δράσεις του έργου, αναπτύχθηκαν Πρωτόκολλα πρακτικών βιολογικής γεωργίας για καλλιέργειες μήλων και κριθαριού, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις σε γεωργούς, σύνταξη εθνικού σχεδίου μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της, τυχαία δοκιμή με βιολογικά προϊόντα για ανάδειξη των οφελών της βιολογικής δίαιτας στην υγεία των παιδιών, και εφαρμογή της πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες με τη συμφωνία που υπέγραψε η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων με προμηθευτές/παραγωγούς βιολογικών τροφίμων.
  • Ο κ. Λεύκιος Σεργίδης, Διευθυντής του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (ΜΚΟ) Terra Cypria, αναφέρθηκε στην εμπειρία του ΜΚΟ στο Πρόγραμμα LIFE, και συγκεκριμένα σε 2 έργα, το BIOforLIFE και AgroLIFE. Ο σκοπός του έργου BIOforLIFE ήταν να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους Κυπρίους για τη σημασία της βιοποικιλότητας στη ζωή μας, αξιοποιώντας τα ΜΜΕ. Το έργο AgroLIFE μελέτησε τις Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΑΠΥΦΑ) της Κύπρου, εστιάζοντας σε δύο βασικές κατηγορίες: α) των ορεινών αμπελώνων β) φυτείες χαρουπιών, με στόχο να προωθήσει και να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των ΑΠΥΦΑ στην Κύπρο. Η εμπειρία από την υλοποίηση των εν λόγω έργων LIFE, βοήθησε στην απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας, στη δικτύωση με άλλα έργα και Κράτη Μέλη και διεύρυνε τις ευκαιρίες για ευρωπαϊκές συνεργασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παρουσιάσεις της ημέρας πιο κάτω:

1. LIFE Programme 2. Role of the NCP 3. Two stage approach, eligibility criteria and evaluation 4. Climate Action 5. LIFE Programme Experiences – CUT 6. LIFE Programme Experiences – Terra Cypria 7. Nature & Biodiversity 8. Environment & Resource Efficiency 9. Local Authorities in LIFE Projects & Policy Uptake 10. Hints & Tips for a successful LIFE Proposal

 

Lefkios Sergides at LIFE Info Day 2019

Lefkios Sergides at LIFE Info Day Limassol, 2019