Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

November 01 2019
Ενημερωτική Ημερίδα: «Πρόγραμμα LIFE και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Πρόγραμμα LIFE και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Λευκωσία (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – ισόγειο).

 

Ο στόχος της Ημερίδας είναι να γνωρίσουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν σε μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος LIFE όπως για παράδειγμα, οι επιλέξιμες θεματικές, κανόνες υποβολής προτάσεων και ποσοστά χρηματοδότησης. Θα δοθούν επίσης παραδείγματα συμμετοχής Δήμων και Κοινοτήτων σε Έργα LIFE από το εξωτερικό.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της Ημερίδας εδώ: LIFE ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ.

 

Δηλώστε συμμετοχή στην Ημερίδα αυτή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση enquiries@lifecyclamen.com.cy