Αγγλικα

Παρουσιάσεις

May 10 2019
Εργαστήρι Συγγραφής Πρότασης LIFE, 2019
1st How to write a LIFE Proposal workshop 2019

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσε Εργαστήρι Συγγραφής Πρότασης LIFE, την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, στη Λευκωσία. Στόχος του Εργαστηρίου ήταν να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα LIFE από τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους, καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες μέσα από την εμπειρία του Εθνικού Σημείου Επαφής.

 

Ομιλητές

 

Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο ομιλητές οι οποίοι έκαναν το εργαστήρι ακόμη πιο ενδιαφέρον.

 

Ο κύριος Ηλίας Ντέμιαν, από την NEEMO (εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE) παρουσίασε τη σημαντικότητα της Προστιθεμένης Αξίας για την Ε.Ε., η οποία χωρίζεται σε 4 μέρη, (α) βιωσιμότητα (συνέχιση, αναπαραγωγή, μεταφορά) (β) εύρος και ποιότητα της συμβολής στους ειδικούς στόχους των τομέων προτεραιότητας του κάθε υπο-προγράμματος (γ) συμβολή στα θέματα έργων και (δ) συνέργειες και διακρατική διάσταση. Δόθηκαν αναλυτικά παραδείγματα για κατανόηση της έννοιας μέσα από ποικίλα έργα LIFE.

 

Ο κύριος Ντέμιαν έδωσε επίσης στους παρευρισκόμενους σημαντικές συμβουλές για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης Πρότασης. Όπως για παράδειγμα:

  •  Όσον αφορά τη διαχειριστική δομή, όσο πιο απλή τόσο το καλύτερο
  • Κρατήστε τον αριθμό των δράσεων στα απολύτως απαραίτητα για να είναι οι δράσεις διαχειρίσιμες
  • Ελέγξτε τα Αγγλικά σας προς αποφυγή παρανόησης
  • Κάντε ρεαλιστική κατανομή του χρόνου
  • Τα αποτελέσματα του έργου σας πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένα
  • Να είστε ρεαλιστικοί με τους δείκτες απόδοσης (KPIs)
  • Μην συγχύζετε τα ορόσημα με τα παραδοτέα

 

Ο κύριος Περικλής Κλείτου μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία της Marine & Environmental Research (MER) Lab Ltd με το Πρόγραμμα LIFE και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για την ετοιμασία της επιτυχούς πρότασης για το έργο RELIONMED-LIFE.

 

Το Έργο αυτό έχει σκοπό να προστατεύσει τα θαλάσσια νερά της Κύπρου και της Μεσογείου από το χωροκατακτητικό είδος ψαριού Pterois miles (κοινώς Λεοντόψαρο), μέσα από ένα σύστημα έγκαιρης αντίδρασης και στοχευμένης απομάκρυνσης για να αποτρέψει τις οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αυτής της εισβολής. Εταίροι στο συγκεκριμένο Έργο είναι: το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο του Plymouth, η εταιρεία Marine & Environmental Research (MER) Lab Ltd, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας Ενάλια Φύσις και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

 

Ο κύριος Κλείτου, παρουσίασε επίσης τη βαθμολογία που έλαβε η πρόταση RELIONMED-LIFE ανά κριτήριο αξιολόγησης και, μέσα από τη δική τους εμπειρία, υπογράμμισε τι θα πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τη συγγραφή μιας Πρότασης LIFE.

 

Οι συμμετέχοντες βρήκαν το εργαστήρι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο, ειδικά λόγω της πρακτικής του φύσης.

 

Παρουσιάσεις

 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παρουσιάσεις της ημέρας και το τετράδιο εργασιών εδώ:

1. Deadlines, 2-stage Approach, Concept Note & Full Proposal, 2. EU Added Value, 3. Hints & Tips, 4. Stakeholders and Target Audience, 5. Expected Constraints & Risks, 6. Continuation & Long-term Sustainability, 7. Knowledge sharing – RELIONMED, 8. Communication Actions, 9. Financial Elements, 10. Workbook