Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

March 29 2019
Εργαστήρι Συγγραφής Πρότασης LIFE
How to write a LIFE Proposal Workshop 2019

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργανώνει Εργαστήρι Συγγραφής Πρότασης LIFE, την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, στο Ξενοδοχείο Σεμέλη, στη Λευκωσία.

 

Περιεχόμενο

 

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα LIFE από τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους, καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες μέσα από την εμπειρία του Εθνικού Σημείου Επαφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ: Ατζέντα Εργαστηρίου “How-to-write a LIFE Proposal” 2019. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική.

 

Μετά τη συμμετοχή τους στο Εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υποβολής Προτάσεων
  • Κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης
  • Ενσωματώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη συγγραφή Πρότασης
  • Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας
  • Εντάξουν στην κοινοπραξία εταίρους με εμπειρία και τεχνογνωσία
  • Αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και του κοινού-στόχος
  • Αναγνωρίζουν τους αναμενόμενους κινδύνους και περιορισμούς

 

Σε ποιον απευθύνεται η ημερίδα

 

Το εν λόγω Εργαστήρι εντάσσεται σε μια σειρά εργαστηρίων που διοργανώνει το Πρόγραμμα LIFE Cyclamen, για την ενημέρωση και πληροφόρηση υφιστάμενων και πιθανών δικαιούχων για το Πρόγραμμα LIFE. Απευθύνεται σε άτομα με εμπειρία στο Πρόγραμμα LIFE και/ή βασικές γνώσεις του Προγράμματος LIFE.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

 

Δείτε τις παρουσιάσεις εδώ.