Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

March 14 2019
Κλείσιμο 2ης Ανοικτής Πρόσκλησης για επιχορήγηση συμμετοχής σε εκδηλώσεις της ΕΕ
2nd LIFE Cyclamen Open Call winners

Το Έργο LIFE Cyclamen είχε ανακοινώσει μια Ανοικτή Πρόσκληση στις 29 Ιανουαρίου 2019 κατά την οποία προσκαλούσε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν ενδιαφέρον για επιχορήγηση της συμμετοχής τους σε μια εκδήλωση (συνέδριο, εργαστήριο, σεμινάριο, networking event κλπ.) της επιλογής τους, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

 

Σκοπός της επιχορήγησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών καθώς και η προώθηση της διάδοσης και χρήσης των αποτελεσμάτων των έργων (πιθανή αναπαραγωγή και εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριο στόχο την ενθάρρυνση των δράσεων δικτύωσης που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές διακρατικές συνεργασίες και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE.

 

Όπως έγινε και στην 1η Ανοικτή Πρόσκληση, παραλάβαμε πληθώρα αιτήσεων για αυτή την επιχορήγηση. Οι αιτήσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί και αυτοί που θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση είναι:

  • Δρ Μιχάλης Κουτίνας, ΤΕΠΑΚ
  • Λούης Χατζηιωάννου, Enalia Physis Environmental Research Centre
  • Κυριακή Μιχαήλ, Terra Cypria
  • Γιάννα Ορφανίδου, Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού
  • Γιώργος Φυττής, Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου