Αγγλικα

Παρουσιάσεις

January 14 2019
Μάθετε για το Εργαστήρι “How-to-write a LIFE Proposal” (Δραστηριότητες επικοινωνίας και Οικονομικά στοιχεία / Ολοκληρωμένη Πρόταση)

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσε Εργαστήρι με θέμα: «How-to-write a LIFE Proposal (Δραστηριότητες επικοινωνίας και Οικονομικά στοιχεία / Full Proposal)», την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, στη Λευκωσία.

 

Το εργαστήρι απευθυνόταν κυρίως σε Οργανισμούς / Φορείς που είχαν επιτύχει στο πρώτο στάδιο του Συνοπτικού Σημειώματος (Concept Note) ή σε πιθανούς αιτητές για την επόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων LIFE (2019). Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη καλών πρακτικών για τις δραστηριότητες επικοινωνίας και οικονομικών θεμάτων.

 

Ξεκινήσαμε το εργαστήρι με τις υποχρεωτικές Δράσεις Επικοινωνίας που πρέπει να έχουν όλα τα Έργα LIFE. Ακολούθως συζητήσαμε άλλες επικοινωνιακές δράσεις οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε τους επικοινωνιακούς μας στόχους. Είδαμε κάποια επικοινωνιακά tips και εμπνευστήκαμε από εύστοχες δράσεις επικοινωνίας Έργων LIFE. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις για συγκεκριμένες επικοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν και να συζητήσουν πιθανές λύσεις.

 

Μετά από τις Δράσεις Επικοινωνίας επικεντρωθήκαμε στα Οικονομικά στοιχεία που χρειάζονται κατά τη συμπλήρωση της πλήρους Πρότασης LIFE. Πήραμε βήμα βήμα όλα τα σχετικά στάδια του e-Proposal ενώ υπογραμμίσαμε σημαντικά στοιχεία και παγίδες που μπορούν να αποφευχθούν.

 

Για να δείτε τις παρουσιάσεις πατήστε εδώ: 1. Communication actions in LIFE Projects 2. How to write a LIFE Proposal – Financial Aspects

 

How to write a LIFE Proposal Workshop (Communication Actions & Financials)

How to write a LIFE Proposal Workshop (Communication Actions & Financials)