Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

October 17 2019
Συμμετοχή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών σε Διεθνές Συνέδριο με την υποστήριξη του έργου LIFE Cyclamen

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο μέσω επιχορήγησης την οποία εξασφάλισε από το έργο LIFE Cyclamen του Τμήματος Περιβάλλοντος.

 

Το LIFE Cyclamen έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα LIFE προωθώντας μια σειρά από δράσεις οι οποίες βελτιώνουν τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο Πρόγραμμα LIFE και αυξάνουν το ενδεχόμενο απορρόφησης κονδυλίων μέσω επιτυχών προτάσεων.

 

Σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδοτήθηκε η συμμετοχή του Επ. Καθηγητή Μιχάλη Κουτίνα στο συνέδριο ECCE12 & ECAB5, το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 19 Σεπτεμβρίου, στη Φλωρεντία. Το συνέδριο συμπεριλάμβανε τα ετήσια Πανευρωπαϊκά συνέδρια Χημικής Μηχανικής και Εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας.

 

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών συμμετείχε στο συνέδριο με 3 παρουσιάσεις και μέσω προεδρίας στη συνεδρία «Βελτιώσεις Διεργασιών». Η συμμετοχή της ομάδας στο συνέδριο είχε ως στόχο τη δικτύωση με ειδικούς στους τομείς Περιβάλλον και Βιοτεχνολογία για μελλοντική υποβολή ερευνητικών προτάσεων, αλλά και για την προώθηση του υφιστάμενου έργου LIFECAB. Το έργο αυτό συχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE με τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας.

 

Συγκεκριμένα οι ερευνητές του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών παρουσίασαν μια νέα τεχνολογία για τη βελτίωση της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων αστικής προέλευσης. Αυτή η τεχνολογία επιτυγχάνει την αύξηση του παραγόμενου βιοαερίου και τη μείωση των ρύπων αμμωνίας που προκύπτουν κατά την επεξεργασία, μέσω συνδυασμού κομποστοποίησης και χημικής υδρόλυσης. Παρουσιάστηκαν επίσης δυο καινοτόμες βιοδιεργασίες που στοχεύουν στον καθαρισμό και την αξιοποίηση αποβλήτων από τους τομείς των τροφίμων και των γεωτρήσεων εξόρυξης φυσικού αερίου.

 

Assist. Professor Michalis Koutinas, 4th beneficiary of 2nd Open Call.