Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

July 03 2018
Συνεχίζονται οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα LIFE 2018
LIFE Programme Info Day 2018, Limassol

Τους τελευταίους μήνες διοργανώσαμε μια σειρά Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση και ενίσχυση των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έγινε παρουσίαση των υποπρογραμμάτων και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020, καθώς και αναφορά στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια). Έγινε επίσης αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής σε όσους αιτητές το επιθυμούν, αλλά και στα τρέχοντα έργα.

 

Εκτός από τις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις η οποίες ήταν ανοικτές στο ευρύ κοινό, διοργανώσαμε και κάποιες εκδηλώσεις μετά από προσκλήσεις που πήραμε από: Το Ινστιτούτο Κύπρου, την ΟΕΒ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Κύπρου (ΟΠΟΚ) και το ΕΤΕΚ.

 

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στις Ενημερωτικές μας Εκδηλώσεις τις βρήκαν πολύ εποικοδομητικές, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν τις ερωτήσεις που είχαν σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE και να πάρουν απαντήσεις από το Εθνικό Σημείο Επαφής αλλά και από τους ξένους ομιλητές.

 

Αν θα θέλατε και εσείς να οργανώσουμε μια μικρή ενημερωτική εκδήλωση για τα μέλη ή τους υπαλλήλους του οργανισμού σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας.