Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

February 08 2018
Το LIFE Cyclamen στην Ημερίδα Δικτύωσης και το Συνέδριο LIFE στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας
LIFE Cyclamen at NCP Network Workshop and LIFE Conference in Zagreb, Croatia

Η ομάδα του LIFE Cyclamen εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα Δικτύωσης των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCP) και το συνέδριο LIFE που έγινε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 1 και 2 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας Δικτύωσης τα μέλη της ομάδας μας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλα Εθνικά Σημεία Επαφής (NCP), να μοιραστούν καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν αλλά και να μάθουν  πώς υπερπηδήθηκαν τα εμπόδια που αντιμετώπισαν άλλα NCP. Πιο συγκεκριμένα η ημερίδα επικεντρώθηκε στα διδάγματα από την Πρόσκληση LIFE 2017 και από την αξιολόγηση των έργων από την πρόσκληση LIFE 2016. Επίσης, ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι για τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση του 2018, αλλά και για τη νέα διαδικασία δύο σταδίων που θα τεθεί, σε δοκιμαστική βάση, στο Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον. Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα που προβληματίζουν το κάθε Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP).

 

Οι άλλες χώρες πέραν της Κύπρου, που συμμετείχαν στην ημερίδα αυτή ήταν η Σλοβενία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβακία, Ολλανδία, Ελλάδα, Εσθονία, Αυστρία και φυσικά η Κροατία η οποία ήταν και η διοργανώτρια χώρα.

 

Στις 2 Φεβρουαρίου τα μέλη της ομάδας μας συμμετείχαν στο Συνέδριο LIFE μαζί με άλλους 160 συμμετέχοντες από την Κροατία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Πάνος Κακονίτης, ο Εμπειρογνώμονας μας σε Θέματα Κλιματικής Αλλαγής, παρουσίασε ένα παράδειγμα από έργο LIFE στην Κύπρο (CYPADAPT – LIFE10 ENV/CY/000723) στο θέμα χάραξης και εφαρμογής πολιτικής όσων αφορά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

Την ίδια μέρα τα μέλη της ομάδας μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από έργα με άμεσο αντίκτυπο στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής, καινοτόμες λύσεις close-to-market και εξαιρετικά παραδείγματα  από έργα LIFE  με δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των έργων LIFE όπως και οι συνέργιες μεταξύ του Προγράμματος LIFE και άλλων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

 

Ήταν ένα πολύ παραγωγικό διήμερο το οποίο όπλισε την ομάδα μας με περισσότερες γνώσεις, εμπειρίες και δημιούργησε ακόμη πιο στενούς δεσμούς συνεργασίες μεταξύ της Κυπριακής ομάδας Life και των άλλων Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs).