Αγγλικα

Παρουσιάσεις

November 24 2020
Εκδήλωση Ανταλλαγής Εμπειριών LIFE
LIFE Networking Event 2020 in Greek

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσε μια εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2020. Η εκδήλωση ήταν μέρος της διαδικτυακής Εκδήλωσης Δικτύωσης LIFE που διοργάνωσε το Έργο για το 2020.

 

Τέσσερεις καλεσμένοι ομιλητές οι οποίοι εκπροσωπούσαν διαφορετικά Έργα LIFE μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες και τις συμβουλές τους. Οι ομιλητές αυτοί ήταν οι:

  • Δρ. Βασιλική Κλεφτογιάννη, LIFE TERRACESCAPE
  • Δρ. Gyula Kasza, LIFE FOODWASTEPREV
  • Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, LIFE GrIn
  • Κος Χάρης Αγγελακόπουλος, LIFE RE-WEEE

 

Τα θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε στην εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών ήταν:

  • Περιβαλλοντικές τεχνολογίες και λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του νερού, των αποβλήτων, της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, των δασών και της υγείας
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  • Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας
  • Περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

 

Παρουσιάσεις

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις από την εκδήλωση εδώ:

  1. Βασιλική Κλεφτογιάννη – LIFE Terracescape, 2. Gyula Kasza – LIFE FOODWASTEPREV, 3. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη – LIFE GRIN, 4. Χάρης Αγγελακόπουλος – LIFE RE-WEEE

 

Το βιντεοσκοπημένο webinar είναι διαθέσιμο εδώ.