Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

July 16 2021
Η Κύπρος προστατεύει τις χελώνες της Μεσογείου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, μέσω του Έργου LIFE Cyclamen, μαζί με την ομάδα του Έργου LIFE Euroturtles πραγματοποίησαν απελευθέρωση δύο θαλάσσιων χελωνών την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Η απελευθέρωση έγινε στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου – που λειτουργεί και σαν Κέντρο Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Θεραπείας και Αποκατάστασης τραυματισμένων άρρωστων θαλάσσιων χελωνών – του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) στο Μενεού.

 

Η «Ανδρονίκη» και η «Έμμα», όπως ονομάστηκαν, είχαν βρεθεί από πολίτες τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, του ΤΑΘΕ, για περίθαλψη. Μετά από θεραπεία κάποιων μηνών μπορούν και πάλι να κολυμπήσουν ελεύθερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Η απελευθέρωση των χελωνών έγινε στο πλαίσιο το έργου LIFE Euroturtles, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του έργου είναι η προστασία των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών που ζουν στη Μεσόγειο, της Καρέττα και της Πράσινης χελώνας. Επίσης το έργο στοχεύει στη μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων λόγω ακούσιου εγκλωβισμού χελωνών.

 

Στο πλαίσιο του LIFE Euroturtles γίνονται διάφορες δράσεις όπως:

  • Έρευνες για ανίχνευση πιθανών φωλιών θαλάσσιων χελωνών με τη χρήση Drone και οι επιβεβαιωμένες φωλιές προστατεύονται.
  • Ετοιμάστηκαν κουτιά πρώτων βοηθειών τα οποία δόθηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για αντιμετώπιση περιστατικών τραυματισμένων χελωνών.
  • Τέθηκε σε λειτουργία παγκύπρια 24ωρη τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες, αλλά και η εφαρμογή «eTurtle» για την αναφορά θεάσεων των προστατευόμενων χελωνών από πολίτες με σκοπό την καλύτερη προστασία των ειδών αυτών.
  • Ετοιμάστηκε επίσης Πρωτόκολλο Ενεργειών σε περίπτωση που εντοπιστεί φωλιά θαλάσσιας χελώνας με σκοπό την προστασία τους.
  • Επιπλέων γίνεται καταγραφή εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων με σκοπό την αφαίρεσή τους, καθώς αποτελούν απειλή παγίδευσης ή θανάτωσης θαλάσσιων χελωνών.

 

Στο έργο αυτό συμμετέχουν 9 φορείς από 6 χώρες της Μεσογείου. Συγκεκριμένα από την Κύπρο συμμετέχουν το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Το Πρόγραμμα LIFE, το οποίο χρηματοδοτεί το LIFE Euroturtles, είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Το LIFE έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Απευθύνεται σε οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Κύπρο είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

 

Απελευθέρωση χελώνων