Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

May 31 2021
Συμμετοχή στο 13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen συμμετείχε στο 13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διοργανώθηκε στη Λευκωσία στις 27 Μαΐου, 2021.

 

Η Ομάδα είχε το δικό της ενημερωτικό σταντ στο χώρο του Συνεδρίου, όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE και πώς μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης ενημερώνονταν και για τις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρει η Ομάδα του LIFE Cyclamen στους πιθανούς αιτητές.

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα, όπως η διαφάνεια στις επιχειρήσεις, η ίση μεταχείριση και οι ίσες απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι βιώσιμες επενδύσεις και η σημασία της υιοθέτησης περιβαλλοντικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε η απονομή των «Κυπριακών Βραβείων Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας».

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο είναι και το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Κύπρο.

 

Το LIFE Cyclamen στο 13ο Συνέδριο ΕΚΕ