Αγγλικα

Κάνε εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας newsletter για να μαθαίνεις όλα τα νεότερα για το Πρόγραμμα LIFE, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια και όλες μας τις εκδηλώσεις!

Τι προσφέρουμε

Lifecyclamen
Lifecyclamen
Αξιοποίηση των Ευκαιριών του Προγράμματος Life!
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Βελτίωση της Ποιότητας των Υποβληθεισών Προτάσεων.
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Ενημερωμένες Πληροφορίες στους Αιτούντες & Δικαιούχους!
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Υποβοήθηση στη Δημιουργία Συνεργασιών
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εργαστηρίων.
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Προώθηση Δικτύωσης

Το Έργο

Ο γενικός στόχος του έργου, είναι «Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του Κυπριακού Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα – LIFE, για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα και την αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων μέσω επιτυχών προτάσεων».