Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

November 02 2020
Διαδικτυακή Ημερίδα: Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και μείωση αποβλήτων
LIFE funding for waste reduction webinar

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen συμμετέχει στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων διοργανώνοντας μια διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και μείωση αποβλήτων».

 

Η ημερίδα θα γίνει την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2020 (11:00 – 12:30).

 

Εγγραφείτε εδώ!

 

Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο: https://global.gotomeeting.com/join/564204765

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας Έργα LIFE από Ελλάδα και Κύπρο θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την μείωση αποβλήτων.

 

Θα έχουμε μαζί μας τα ακόλουθα Έργα LIFE:

 

Τα Έργα αυτά επικεντρώνονται σε θέματα όπως τα βιοαπόβλητα, η αποδοτικότητα πόρων και διαχείριση αποβλήτων, ενεργειακή αξοποίηση αποβλήτων, όπως και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την μείωση αποβλήτων.

 

Για να δείτε την ατζέντα πατήστε εδώ και εγγραφείτε τώρα!

 

Περισσότερα για τα Έργα που θα παρουσιαστούν

 

LIFE – FOODPRINT

Στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διάδοση πληροφοριών μεταξύ του κοινού στόχου, σχετικά με την κλίμακα του προβλήματος των τροφικών αποβλήτων, τη συμβολή τους στην αντιμετώπισή του, εξεύρεση λύσεων και τα ωφελημάτων που προκύπτουν από τη μείωση των αποβλήτων. Επίσης, επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των τροφικών αποβλήτων που παράγονται και σπαταλούνται, ξεκινώντας από τις ομάδες-στόχους του έργου (δηλαδή επιχειρήσεις, καταναλωτές κ.λπ.) ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις τους σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων και την υπεύθυνη συμπεριφορά.

 

LIFE DEBAG

Το Έργο αφορά μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον με καμπάνιες ενημέρωσης και εκπαίδευσης με πιλοτική εφαρμογή στο νησί της Σύρου.

 

DRYWASTE

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων τα οποία έχουν διαχωριστεί σε οικιακό επίπεδο (στην πηγή), μέσω της αποτελεσματικής απομάκρυνσης της υγρασίας βιοαποβλήτων. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός συστήματος οικιακής ξήρανσης το οποίο έχει ως σκοπό να βελτιώσει και να απλοποιήσει τη διαχείριση των βιοαποβλήτων με αειφόρο τρόπο.

 

Waste2Bio

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και λειτουργία μιας πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοαιθανόλης, η οποία θα έχει την δυνατότητα μετατροπής υψηλού ποσοστού των βιοαποβλήτων σε δεύτερης γενιάς βιοαιθανόλη.

 

LIFE: PAVEtheWAySTE

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Το καινοτόμο σύστημα θα είναι σε θέση να διαχωρίζει και να επεξεργάζεται διαφόρων τύπων ανακυκλώσιμα και οργανικά απόβλητα, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν άμεσα προϊόντα υψηλής ποιότητας και καθαρότητας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα κληθούν για συμμετοχή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης για να διασφαλιστεί ότι τα τελικά προϊόντα που παράγονται πληρούν τις προδιαγραφές της αγοράς, ώστε μετά την ανάκτησή τους να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η περιοχή υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει δύο ελληνικές απομακρυσμένες περιοχές, το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Νότιο Αιγαίο) και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας (Δυτική Ελλάδα).

 

WASTE-C-CONTROL

Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν, σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και άλλους ενδιαφερόμενους, την ουσιαστική μείωση των εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις διαφορετικές επιλογές Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

 

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE

 

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.