Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

May 16 2019
Δικαιούχοι 2ης Ανοικτής Πρόσκλησης για συμμετοχή σε Εκδηλώσεις της Ε.Ε.
2nd LIFE Cyclamen Open Call first beneficiaries

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen είχε ανακοινώσει τη δεύτερη Ανοικτή Πρόσκληση στις 29 Ιανουαρίου 2019, κατά την οποία προσκαλούσε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν ενδιαφέρον για επιχορήγηση της συμμετοχής τους σε μια εκδήλωση (συνέδριο, εργαστήριο, σεμινάριο, networking event κλπ.) της επιλογής τους, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

 

Σκοπός της επιχορήγησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών καθώς και η προώθηση της διάδοσης και χρήσης των αποτελεσμάτων των έργων (πιθανή αναπαραγωγή και εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριο στόχο την ενθάρρυνση των δράσεων δικτύωσης που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές διακρατικές συνεργασίες και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE.

 

Οι δύο πρώτες επιχορηγήσεις

 

Οι δυο πρώτες αιτήτριες, οι οποίες μπόρεσαν να επωφεληθούν από αυτή την επιχορήγηση της 2ης πρόσκλησης ήταν οι εξής:

  • Η Γιάννα Ορφανίδου, από το Κυπριακός Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στη διήμερη εκδήλωση Beyond Plastic Mediterranean (BeMed) που διεξήχθη στις 27 και 28 Μαρτίου 2019 στο Μονακό. Το Έργο BeMed, είναι μια πρωτοβουλία του οργανισμού που έχει ιδρύσει ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄(Prince Albert II of Monaco Foundation), ο οποίος ενθαρρύνει Μεσογειακούς ΜΚΟ, για υποβολή προτάσεων που αφορούν τη μείωση και εξάλειψη των πλαστικών και της ρύπανσης της Μεσογείου. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) προτίθεται να υποβάλλει Πρόταση LIFE σε επόμενη Πρόσκληση με θέμα τα πλαστικά.
  • Η Κυριακή Μιχαήλ, από το ΜΚΟ Terra Cypria, συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για τις Προστατευόμενες Περιοχές των Θαλάσσιων Θηλαστικών, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 12 Απρίλιο 2019 στην Ελλάδα. Το Συνέδριο είχε ως στόχο την ανασκόπηση της προόδου των τελευταίων δέκα ετών που έγινε από τη Διεθνή Επιτροπή για τις Προστατευόμενες Περιοχές των Θαλάσσιων Θηλαστικών να μαζέψει την παγκόσμια κοινότητα, η οποία δουλεύει για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών. Το συνέδριο στόχευε πρωτίστως στις προκλήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένα πρακτικά βήματα που αφορούν αποτελεσματικά διαχειριστικά μέτρα προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών και να διαμορφώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη δεκαετία με στόχο την μακροπρόθεσμη διατήρηση των ειδών αυτών. Η συμμετοχή στο Συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία δικτύωσης με ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες με ειδίκευση στα θαλάσσια θηλαστικά και την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, οι οποίοι είναι και πιθανοί εταίροι σε μελλοντικά Έργα LIFE.