Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

January 16 2020
Κύκλος Εργαστηρίων Συγγραφής Πρότασης LIFE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Εργαστήρι που ήταν προγραμματισμένο για τις 8 Μαΐου θα διεξαχθεί διαδικτυακά (11:00 – 13:00). Εγγραφείτε τώρα και πάρτε τον κωδικό πρόσβασης! 

 

Το Έργο LIFE Cyclamen διοργανώνει Κύκλο Εργαστηρίων Συγγραφής Πρότασης για το Πρόγραμμα LIFE (Υποπρογράμματα Περιβάλλον/Δράση για το Κλίμα) στις εξής διαδοχικές ημερομηνίες: 28 Φεβρουαρίου, 27 Μαρτίου και 8 Μαΐου 2020.

 

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία, στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και θα επικεντρωθούν στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Κάντε την εγγραφή σας τώρα!

 

Με τι θα ασχοληθούμε;

 

Κατά τη διάρκειά των Εργαστηρίων θα γίνει διαδραστική παρουσίαση και εκπαίδευση στα εξής βασικά ζητήματα:

 • Εντοπισμός προβλήματος,
 • Δημιουργία δράσεων,
 • Ανάπτυξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας
 • Επιμέτρηση αντίκτυπου και αποτελέσματος του έργου
 • Δημιουργία κοινοπραξίας

 

Γιατί να συμμετέχετε;

 

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να δουλέψουν σταδιακά την ιδέα και τις διάφορες πτυχές μιας Πρότασης LIFE, για να είναι σε θέση να συντάξουν τη δική τους Πρόταση με την ολοκλήρωση του κύκλου των τριών Εργαστηρίων.

 

Οι επιμέρους στόχοι των Εργαστηρίων είναι:

 1. η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου που αφορά στις ειδικές απαιτήσεις συμπλήρωσης των φορμών της αίτησης, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τα στοιχεία και τα δεδομένα που είναι καθοριστικά για την επιλεξιμότητα του έργου τους και πώς αυτά αντικατοπτρίζονται μέσα σε μια αίτηση,
 2. η ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνητικών δικαιούχων στην οργάνωση μιας πρότασης LIFE και στη συμπλήρωση της αίτησης, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των απαραίτητων εργαλείων και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την αίτηση και τέλος,
 3. οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε έργο LIFE, να είναι ενεργοί στο φορέα τους στο στάδιο προετοιμασίας αλλά και υλοποίησης ενός έργου LIFE.

 

Ημερομηνίες

 

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 • Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, 09:00-16:00 
  Εντοπισμός προβλήματος, προσαρμογή στις θεματικές προτεραιότητας και θέματα έργων, δημιουργία δράσεων για αντιμετώπιση αιτιών και επιπτώσεων του περιβαλλοντικού προβλήματος. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

 • Παρασκευή 27 Μαρτίου, 11:00 – 12:00 (Διαδικτυακό εργαστήρι)
  Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην πρόταση, αναγνώριση ρίσκων και κινδύνων και στρατηγική αντιμετώπιση τους, οικοδόμηση κοινοπραξίας και τρόπος εμπλοκής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινού στόχου.

 • Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, 11:00 – 13:00 – Το Εργαστήρι θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Εγγραφείτε εδώ και πάρτε το σύνδεσμο πρόσβασης!
  Οικονομικά στοιχεία και επιμέτρηση αντίκτυπου του έργου με δείκτες.