Αγγλικα

Παρουσιάσεις

July 08 2022
Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2022

Η Ενημερωτική Ημερίδα του Προγράμματος LIFE για την Πρόσκληση 2022 διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 29 Ιουνίου, 2022. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά και οι αλλαγές του Προγράμματος LIFE, καθώς και τα οφέλη του Προγράμματος LIFE, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της βιωσιμότητας και του αντίκτυπου των έργων.

 

Παρουσιάστηκαν επίσης τα τέσσερα υπο-προγράμματα:

 

Κάτω από τη θεματική Περιβάλλον:

  • Φύση και Βιοποικιλότητα
  • Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής

Κάτω από τη θεματική Δράση για το Κλίμα:

  • Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας εδώ:

1. Γενικό Πλαίσιο Πολυετούς Πακέτου Εργασίας 2021 – 2024, 2. LIFE: Σημασία και Οφέλη, 3. Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 4. Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής, 5. Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, 6. Φύση και Βιοποικιλότητα

 

Η διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του After LIFE του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού LIFE Cyclamen LIFE14 CAP/CY/000006.