Αγγλικα

Παρουσιάσεις

July 02 2021
Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2021
Info Day 2021 presentations

Η Ενημερωτική Ημερίδα του Προγράμματος LIFE για την Πρόσκληση 2021 διεξήχθη διαδικτυακά την Πέμπτη 1 Ιουλίου, 2021. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας έγινε παρουσίαση του γενικού πλαισίου του νέου Πολυετούς Πακέτου Εργασίας 2021-2024 και προβλήθηκαν τα οφέλη και η σημασία του Προγράμματος LIFE.

 

Παρουσιάστηκαν επίσης τα τέσσερα υπο-προγράμματα:

 

Κάτω από τη θεματική Περιβάλλον:

  • Φύση και Βιοποικιλότητα
  • Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής

 

Κάτω από τη θεματική Δράση για το Κλίμα:

  • Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας εδώ:

  1. The LIFE Programme, 2. Climate Change Mitigation & Adaptation, 3. Circular Economy & Quality of Life, 4.Nature & Biodiversity, 5. Clean Energy

 

Το βιντεοσκοπημένο webinar είναι διαθέσιμο εδώ.