Αγγλικα

Ενημέρωση

Photo by: Κωνσταντίνος Ιωάννου

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα LIFE

 

Στο μέρος αυτό της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς Υποβολής και Αξιολόγησης Προτάσεων LIFE. Σας συνιστούμε να διαβάσετε οπωσδήποτε αυτούς τους Οδηγούς για να έχει η Πρόταση σας περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Βεβαιωθείτε ότι θα μελετήσετε και τους Οδηγούς Αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς έτσι μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν να δουν οι αξιολογητές σε μια Πρόταση. Ξέρουμε ότι δουλεύετε σκληρά για την ετοιμασία της Πρότασης σας. Με αυτό τον τρόπο όμως δουλεύετε και έξυπνα!

 

Μπορείτε εδώ να βρείτε επίσης και όλο το Ενημερωτικό Υλικό που δημιουργείται κάτω από το Έργο LIFE Cyclamen. Αυτό το υλικό αποτελείται από ενημερωτικά δελτία και μπροσούρες.

 

Τέλος, μπορείτε να βρείτε εδώ και όλες μας τις Παρουσιάσεις από τις διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που διοργανώνουμε κάθε χρόνο σε όλη την Κύπρο.