Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

December 10 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε μέσα στον Νοέμβριο 171 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – Πρόγραμμα LIFE. Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 396 εκατ. ευρώ.

 

Χάρη στη χρηματοδότηση αυτή θα κινητοποιηθούν συνολικές επενδύσεις άνω των 722 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 28,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έργα από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβουν στήριξη από την Ε.Ε. στο πλαίσιο των Υπο-προγραμμάτων: Φύση και Βιοποικιλότητα, Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής, Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.

 

Τα έργα LIFE συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της Ε.Ε. να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά στηρίζουν τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση της φύσης, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της μείωσης των ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προωθούν την κυκλική οικονομία, αυξάνουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και επιταχύνουν τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Η Κύπρος συμμετέχει σε δύο νέα έργα LIFE που μόλις έχουν πάρει το πράσινο φως για υλοποίηση:

Το έργο LIFE DIMITRA στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των πρακτικών γεωργικής διαχείρισης αξιοποιώντας το χωνεμένο βιοαέριο για την παραγωγή λιπασμάτων βιολογικής βάσης και υψηλότερης αξίας. Αυτό θα συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, θα αυξήσει την απόδοση των καλλιεργειών και την κερδοφορία των γεωργών. Στο έργο συμμετέχει η κυπριακή εταιρεία Madisi Ltd.

 

Το έργο Step-WISE έχει σκοπό να στηρίξει Τοπικές Αρχές στην επιτυχή εφαρμογή και παρακολούθηση Στρατηγικών Ενεργειακής Μετάβασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένων λογισμικών και εργαλειοθήκης, καθώς και μέσω εκπαίδευσης λειτουργών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο έργο συμμετέχουν από την Κύπρο το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick, ενώ η επωφελούμενη Τοπική Αρχή θα είναι η κοινότητα Καπέδων.

 

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Έχει υλοποιήσει πράσινες ιδέες από το 1992 και μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα.