Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

June 04 2021
Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2021

Το Έργο LIFE Cyclamen διοργανώνει και φέτος Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021, 11:00π.μ. – 1:00μ.μ.

 

Δείτε την ατζέντα και δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://global.gotomeeting.com/join/410736069

 

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE

 

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

 

Περιεχόμενο Διαδυκτιακής Ημερίδας

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά και οι αλλαγές του Προγράμματος LIFE στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2024 και οι τομείς προτεραιότητας των τεσσάρων υπο-προγραμμάτων της Πρόσκλησης 2021.

 

Θα παρουσιαστούν επίσης τα οφέλη του Προγράμματος LIFE, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της βιωσιμότητας και του αντίκτυπου των έργων.

 

Μετά την παρακολούθηση της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν το Πρόγραμμα, τη Δομή, και τους Γενικούς Κανόνες Συμμετοχής
  • Επικεντρωθούν στη θεματική που τους ενδιαφέρει
  • Γνωρίζουν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για το κάθε υπο-πρόγραμμα.

 

Σε ποιον απευθύνονται οι διαδικτυακές ημερίδες

 

Η Ημερίδα διοργανώνεται για την ενημέρωση και πληροφόρηση υφιστάμενων και πιθανών δικαιούχων για το Πρόγραμμα LIFE. Απευθύνεται σε άτομα με μικρή έως και καθόλου εμπειρία με το Πρόγραμμα LIFE, όπως και σε οργανισμούς/φορείς με μακροχρόνια εμπειρία στο Πρόγραμμα LIFE, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, που σκοπεύουν να καταθέσουν Πρόταση LIFE στο άμεσο μέλλον.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 29 Ιουνίου 2021. Ο κωδικός πρόσβασης στη διαδικτυακή ημερίδα θα σας αποσταλεί σε κατοπινό στάδιο.

 

Δείτε τις παρουσιάσεις και τη βιντεοσκόπηση της ημερίδας εδώ.