Αγγλικα

Εκδηλώσεις

Photo by: Ανδρέας Ιερείδης

March 12 2019
Ενημερωτικές Ημερίδες – Πρόγραμμα LIFE 2019
LIFE Programme Info Days 2019

Το Έργο LIFE Cyclamen διοργανώνει και φέτος «Ενημερωτικές Ημερίδες για το Πρόγραμμα LIFE».

 

Οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

Περιεχόμενο

 

Στόχος των Ημερίδων είναι να αναδείξουν πως η σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων Φορέων/Οργανισμών, μπορεί να οδηγήσει σε μία καλά σχεδιασμένη Πρόταση Έργου, με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας κατά την υποβολή της. Πρακτικά παραδείγματα θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας από τους συμμετέχοντες.

 

Μετά το τέλος των Ημερίδων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Κατανοήσουν το Πρόγραμμα, τη Δομή, και τους Γενικούς Κανόνες Συμμετοχής
  • Επικεντρωθούν στη θεματική που τους ενδιαφέρει
  • Κατανοήσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
  • Κατανοήσουν τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής Πρότασης
  • Έχουν χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Ενημερωτικών Ημερίδων στο αναλυτικό Πρόγραμμα της κάθε πόλης (δες πιο πάνω). Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική, στην Ημερίδα της Λευκωσίας όμως θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση στα Αγγλικά.

 

Σε ποιον απευθύνονται οι ημερίδες

 

Οι εν λόγω Ημερίδες εντάσσονται σε μια σειρά ημερίδων που διοργανώνει το Έργο LIFE Cyclamen, για την ενημέρωση και πληροφόρηση υφιστάμενων και πιθανών δικαιούχων για το Πρόγραμμα LIFE. Απευθύνονται σε άτομα με μικρή έως και καθόλου εμπειρία με το Πρόγραμμα LIFE, όπως και σε οργανισμούς/φορείς με μακροχρόνια εμπειρία στο Πρόγραμμα LIFE, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, που σκοπεύουν να καταθέσουν Πρόταση LIFE στο άμεσο μέλλον.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019.